Photographs from as of late’s Sahid Diwas Shraddhanjali Program at Kathmandu Lainchaur’s Sahid Smarak. Pic: Pradip Raj Onta / RSS

Photographs from as of late’s Sahid Diwas Shraddhanjali Program at Kathmandu Lainchaur’s Sahid Smarak.

Pic: Pradip Raj Onta / RSSSource link